Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze

Geldend van 29-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze
Citeertitel Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek, Boek 1, artikel 63.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2015 01-01-2015 wijziging

16-12-2014

Gemeenteblad, 28-01-2015

Onbekend.
01-01-2012 01-01-2015 nieuwe regeling

13-10-2011

Huis aan Huis, 20-12-2011

Onbekend.