Regeling vervallen per 01-01-2016

Uitvoeringsregeling Stadsvernieuwingsfonds Gelderland 1998

Geldend van 07-12-2001 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling Stadsvernieuwingsfonds Gelderland 1998
Citeertitel Uitvoeringsregeling Stadsvernieuwingsfonds Gelderland 1998
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp subsidies, stedelijke vernieuwing, huisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2001 01-01-2016 Onbekend

13-11-2001

Provinciaal Blad 2001/106

BD2001.17827