Handhavingsbeleidsplan afdeling Sociale Zaken

Geldend van 15-01-2005 t/m 31-12-2012

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Haaren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsbeleidsplan afdeling Sociale Zaken
Citeertitel Handhavingsbeleidsplan afdeling Sociale Zaken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand art. 8 en 8a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is gedelegeerde regelgeving van de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2005.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2005 01-01-2013 Nieuwe regeling

12-10-2004

De Meierij, 01 december 2004

B&W voorstel 12 oktober 2004