Gemeente Voorst - Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeente Voorst - Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)
Citeertitel Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.1.1 lid 1 onder d en e

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

13-12-2023: voor dit specifieke geval wijzigingsbevoegdheid van het college

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2023 wijziging

05-12-2023

gmb-2023-530617

272747
17-11-2011 14-12-2023 nieuwe regeling

10-10-2011

Voorster Nieuws, 16-11-2011, G 446

2011-01577