Procedureverordening Planschadevergoeding 2011

Geldend van 24-06-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening Planschadevergoeding 2011
Citeertitel Procedureverordening Planschadevergoeding 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimtelijke inrichting en vernieuwing
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. Artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de ''Procedureregeling planschadevergoeding 2005''

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2011 nieuwe regeling

25-05-2011

Zandvoortse Courant

Z201-000830