Regeling vervallen per 01-01-2017

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Geldend van 23-09-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening (Apv)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening (Apv)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-17639

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Aanwijzing locaties voor aanplakborden behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:42 Apv (Overlast (brom)fiets op markt en kermisterreinen e.d.)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:44 Apv (Loslopende honden)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Aanwijzingsbesluit ex art. 4:15 Apv (Aanwijzing kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten

Nadere regels Sluitingstijden horeca

Uitvoeringsbesluit ex art. 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)

Uitvoeringsbesluit ex art. 2:55 Apv (Carbid schieten)

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex art. 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen)

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:6 Apv (winkel- en bedrijfsuitstallingen)

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (bouwgerelateerde objecten)

Aanwijzingebesluit ex artikel 2:6c Apv (driehoeksborden)

Aanwijzingebesluit ex artikel 2:6c Apv (spandoeken)

Uitvoeringsbesluit ex art. 4:10 Apv (Kapvergunning) incl. lijst beschermde bomen

Aanwijzingsbesluit ex art. 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Nota vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015

Uitvoeringsnota vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015

Nadere regels vrijgestelde evenementen

Aanwijziginsbesluit ex art. 2:6 Apv (voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

Beleidsregels bestuursdwang bij woningontruimingen

Beleidsregel beeldschermen tijdens Oranjethuissituaties Wereld kampioenschap en Europees kampioenschap Voetbal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2015 01-01-2017 Wijziging, art. 2:6, 2:7, 2:8, 2:14, 2:22a, 2:23, 2:40, 2:45, 2:55, 2:61, 3:5, 4:12, 5:6, 5:8

15-09-2015

Gemeenteblad 22-09-2015

15.089
01-01-2015 23-09-2015 Wijziging, art. 2:7

09-12-2014

Gemeenteblad 2014, 75953

14.134
05-06-2014 01-01-2015 Wijziging, art. 2:2a, 2:7, 2:22, 2:22b, 2:35, 4:3, 4:5, 6:2

27-05-2014

Gemeenteblad, 04-06-2014

14.023
10-10-2013 05-06-2014 Wijziging, art. 1:1, 2:2, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:22a, 2:22b, 2:28, 2:34, 2:35, 2:36, 2:38, 2:44, 2:45, 2:54, 2:56, 2:58, 2:59, 2:60, 3:5, 4:12, 4:13, 4:15, 5:7, 5:10, 5:14, 5:19, 5:20

24-09-2013

De Ahrenberger, 09-10-2013

13.032
15-04-2012 10-10-2013 Wijziging, art. 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 2:6, 2:7, 2:12, 2:13, 2:13a, 2:13b, 2:15, 2:17, 2:55, 4:5, 4:5a, 4:14, 5:2, 5:2a, 5:5, 5:6, 5:7, 5:9, 5:16, 5:20, 5:21

27-03-2012

De Ahrenberger, 12-04-2012

12.000
27-10-2011 15-04-2012 Wijziging, art. 2:13, 2:15, 2:24, 3:4, 4:14

27-09-2011

De Ahrenberger, 19-10-2011

11.105
01-10-2010 27-10-2011 Wijziging, art. 1:1, 1:2, 1:4, 2:7, 2:8, 4:10

15-07-2010

De Ahrenberger, 11-08-2010

10.076
18-06-2009 01-10-2010 Nieuwe regeling

03-06-2009

De Ahrenberger, 10-06-2009

09.054