Regeling vervallen per 31-12-2023

Welstandsnota gemeente Breda

Geldend van 27-05-2004 t/m 30-12-2023

Intitulé

Welstandsnota gemeente Breda

De raad van de gemeente Breda;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

Gelet op artikel 12a van de Woningwet;

besluit tot:

  • -

    Intrekking van de Nota Welstandsbeleid Gemeente Breda (1999).

  • -

    Vaststelling van de nota “Veranderende Welstand (Eerste deel nieuwe welstandsnota gemeente Breda. Sneltoetscriteria, objectgerichte welstandscriteria en algemene welstandscriteria)” van artikel 12a, lid 1 van de Woningwet voor het gehele grondgebied van de gemeente Breda en voor alle genoemde categorieën bouwwerken en standplaatsen.

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

gelet op de artikel 12 a van de Woningwet;

besluit: tot vaststelling van het tweede gedeelte van de Welstandsnota Breda (Hoofdstuk 4).

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 april 2004
                                                                         , voorzitter.                                                                          , griffier.   
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 mei 2004
                                                            , voorzitter.                                                            , griffier.