Regeling vervallen per 01-01-2020

De regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid

Geldend van 05-02-2008 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling De regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid
Citeertitel De regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2008 01-01-2020 nieuwe regeling

05-02-2008

-

Onbekend.