Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen

Geldend van 02-08-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen
Citeertitel Erfgoedverordening 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlagen exb-2016-34880

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12, 15, 38
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1, 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Monumentenverordening Kampen 2002.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling op de Monumentenraad Kampen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2011 nieuwe regeling

21-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 30

b&w 14-6-2011