Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen
Citeertitel Erfgoedverordening 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12, 15, 38
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1, 2.2
  4. Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Kampen 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Monumentenverordening Kampen 2002.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling op de Monumentenraad Kampen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijz. art. 1; toel. art. 1

14-12-2023

gmb-2023-541502

76421-2023
02-08-2011 01-01-2024 nieuwe regeling

21-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 30

b&w 14-6-2011