Regeling vervallen per 01-04-2015

Verordening op de markt(en)

Geldend van 29-03-1989 t/m 31-03-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de markt(en)
Citeertitel Marktverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 168

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Marktreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-1989 01-04-2015 nieuwe regeling

20-03-1989

Onbekend

7-3-1989, no 36