Regeling vervallen per 20-10-2022

Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2011

Geldend van 06-10-2011 t/m 19-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2011
Citeertitel Verordening speelautomatenhallen Teylingen 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 30 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening speelautomatenhal 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2011 20-10-2022 nieuwe regeling

08-09-2011

De Teylinger, 14-09-2011

198260