Regeling vervallen per 04-07-2017

REGELING BETREFFENDE HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANEN, VOOR ZOVER DEZE DOCUMENTEN NIET ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Geldend van 10-07-2017 t/m 03-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling REGELING BETREFFENDE HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANEN, VOOR ZOVER DEZE DOCUMENTEN NIET ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS
Citeertitel Besluit Archief- Informatiebeheer van Leiden 1998
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Archief- en Informatiebeheer, art. 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2017 04-07-2017 nieuwe regeling

17-11-1998

Stadsblad, 30-01-2004

B&W 98.0923
12-03-2004 04-07-2017 nieuwe regeling

17-11-1998

Stadsblad, 30-01-2004

B&W 98.0923