Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Geldend van 24-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011
Citeertitel Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Subsidie, subsidieverordening,
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, artikel 143, eerste lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 4 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 voor zover goedkeuring als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is verkregen van de minister van Veiligheid en Justitie.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2014 art. 3, art. 3A, art. 4A

22-12-2014

Provinciaal blad, 2014, 132

395759-395767
01-01-2012 24-12-2014 Nieuwe regeling

26-09-2011

Provinciaal blad, 2011, 120

2011-25593