Beleidsregels kabels en leidingen Bunschoten 2011

Geldend van 28-07-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunschoten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels kabels en leidingen Bunschoten 2011
Citeertitel Beleidsregels kabels en leidingen Bunschoten 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Telecommunicatiewet 
  2. Telecommunicatieverordening Bunschoten 2011
  3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunschoten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2011 nieuwe regeling

10-05-2011

De Bunschoter, 20-07-2011

Onbekend.