Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Geldend van 04-11-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Citeertitel Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De berekening van het weerstandsvermogen zoals vermeld in de nota van 2007 is in 2010 vervangen door de berekening in de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2011 en vastgesteld door de raad op 4 november 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2010 Nieuwe regeling

04-11-2010

-

R10.098