Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag

Geldend van 09-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp 2007/21
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Raadsvoorstel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149, 151a eerste lid en 151d van de Gemeentewet.
  2. artikel 154 van de Gemeentewet
  3. artikel 154b van de Gemeentewet
  4. artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet
  5. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van het eerste lid van artikel II van het raadsvoorstel (RIS317242) treedt het onderdeel AG van artikel I in werking op de dag direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2024 Art. 1:1, art. 1:8 en art. 2:10B

25-04-2024

gmb-2024-203559

RIS318222
26-03-2024 09-05-2024 Art. 2:28A, eerste lid, art. 2:48, vijfde en zesde lid, art. 2:98 vierde lid,onder h, vijftiende en zestiende lid

14-03-2024

gmb-2024-131569

RIS318029
13-02-2024 01-01-2024 26-03-2024 diverse artikelen

25-01-2024

gmb-2024-66192

RIS317242
23-10-2023 01-10-2023 13-02-2024 Art. 2:10, tweede lid, onder e. en art. 2:71

05-10-2023

gmb-2023-450871

RIS316308
16-10-2023 01-07-2023 23-10-2023 Art. 2:42

05-10-2023

gmb-2023-440795

RIS315250
19-09-2023 16-10-2023 Art. 2:48A en art. 6:1

07-09-2023

gmb-2023-399883

RIS316328
17-06-2023 19-09-2023 Art. 6:1A en de bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid

08-06-2023

gmb-2023-271519

RIS315392
17-06-2023 17-06-2023 Art. 1:8, art. 2:24 eerste lid, onderdeel g., art. 2:25C en art. 6:1, eerste lid

25-05-2023

gmb-2023-264471

RIS315435
01-12-2022 17-06-2023 Art. 2:34d, art. 4:13, eerste lid, art. 5:12, eerste lid en art. 2:52

10-11-2022

gmb-2022-514517

RIS313063
09-07-2022 01-12-2022 Art. 2:48 vijfde en zesde lid en de bijlage bedoeld in art 6:1A tweede lid

30-06-2022

gmb-2022-312456

RIS312520
28-09-2021 09-07-2022 art.2:24, eerste lid, onder d, art. 2:27, onder a, onderdeel 1, art. 2:27 onder b, art. 2:28, vijfde lid, onder f, art. 2:28B, derde lid, onder d, art. 2:34a, art. 2:34b, vijfde lid, onder d, art. 2:48, tweede lid, onder a, art. 2:48, tweede lid, onder b, art. 3:5, eerste lid, onder i, onderdeel 1 en opschrift Hoofdstuk 2, Afdeling 8A

16-09-2021

gmb-2021-332466

RIS309812
30-07-2021 27-07-2021 Art.2:25, lid 2 onder sub i en art. 2:9, lid 3 onder sub e

01-07-2021

gmb-2021-241882

RIS303419
27-07-2021 28-09-2021 bijlage als bedoeld in art. 6:1A, tweede lid

14-07-2021

gmb-2021-245549

RIS309322
23-04-2021 30-07-2021 Art 2:48 vierde lid

15-04-2021

gmb-2021-125606

RIS307983
01-04-2021 23-04-2021 Art. 5:10A, art. 5:11, Art. 5:33, art. 6:1 eerste lid, art. 6:1A eerste lid en bijlage als bedoeld in art. 6:1A tweede lid

04-03-2021

gmb-2021-86945

RIS307740
22-12-2020 01-04-2021 Art. 2:73B, art 6:1, eerste lid, art 6:1A, eerste lid en de bijlage als bedoeld in art. 6:1A

16-12-2020

gmb-2020-339016

RIS307137
29-10-2020 22-12-2020 art. 2:48

07-10-2020

gmb-2020-279769

RIS303540
07-08-2020 29-10-2020 Art. 1:1 en aan hoofdstuk 5, afdeling 7, art 5:43

14-07-2020

gmb-2020-196307

RIS303383
01-04-2020 07-08-2020 Art. 1:7, 2:8, 6:1 en 6:1A

06-02-2020

gmb-2020-61748

RIS304140
18-02-2020 01-04-2020 Art. 1:8. Afdeling 19, art. 2:98 en art. 6:1

06-02-2020

gmb-2020-41557

RIS303942
03-01-2020 18-02-2020 art. 2:25

19-12-2019

gmb-2020-437

RIS303943
01-01-2020 03-01-2020 artikel 2:57

28-11-2019

gmb-2019-298454

RIS303832
10-07-2019 01-01-2020 Art. 2:65A, 4:10, 6:1 tweede lid, 6:1A, eerste lid en bijlage 6:1A, tweede lid

04-07-2019

gmb-2019-169248

RIS302962
01-01-2019 10-07-2019 art. 6:1, 6:1A en de bijlage bij art. 6:1A

20-12-2018

gmb-2018-281062

RIS301155, 2018
01-11-2018 01-01-2019 art. 1:6, 2:6, 2:10, 2:22,2:36, 2:60, 2:63,2:64, 4:14, 5:33, 2:82, 2:87, 2:97, 6:1, 6:1A en bijlage bij 6:1a

20-12-2018

gmb-2018-280477

RIS300563, 2018
27-02-2018 01-11-2018 art. 4:1, 4:2 en art. 4:3

15-02-2018

Gemeenteblad 39629, 2018

RIS 298765, 2018
01-01-2018 27-02-2018 Bijlage 6:1A

14-12-2017

Gemeenteblad 227993, 2017

RIS 298442, 2017
01-01-2018 01-01-2018 Art. 2:40

23-11-2017

Gemeenteblad 211382, 2017

RIS 298169, 2017
01-10-2017 01-01-2018 Art. 1:1

21-09-2017

Gemeenteblad 173231, 2017

RIS 297675, 2017
01-10-2017 01-10-2017 Art. 2:42

21-09-2017

Gemeenteblad 173229, 2017

RIS 297588, 2017
01-07-2017 01-10-2017 Art. 1:9, art. 2:9 tweede lid onder e, art. 2:97 derde lid, art. 5:13 vierde lid, art. 5:31A en art. 5:33 eerst lid

13-04-2017

Gemeenteblad 73337, 2017

RIS 296462, 2017
08-06-2017 01-07-2017 Art. 2:41 2e lid en art. 2:48 3e lid

18-05-2017

Gemeenteblad 95238, 2017

RIS 296823, 2017
01-01-2017 08-06-2017 6:1A, bijlage

15-12-2016

Gemeenteblad 182217, 2016

RIS 295782, 2016
01-01-2017 01-01-2017 2:48, hfdst.6 met bijlage

17-11-2016

Gemeenteblad 168238, 2016

RIS 294238, 2016
01-01-2017 01-01-2017 art. 2:24

17-11-2016

Gemeenteblad 168246, 2016 (zie art. 13)

RIS 295092, 2016
23-12-2016 01-01-2017 Hoofdstuk 3, art 6:1, 6:2, 6:3, 1:8, 2:74 lid 1 onder d

15-12-2016

Gemeenteblad 182249, 2016

RIS 294326, 2016
11-10-2016 23-12-2016 art. 1:3, 2:10, 2:59 en 2:77

29-09-2016

Gemeenteblad 139118, 2016

RIS 294912, 2016
23-09-2016 11-10-2016 art. 1:6, art. 2:10A, tiende lid, onder b. en art. 2:11, tiende lid, onder b.

08-09-2016

Gemeenteblad 126817, 2016

RIS 294632, 2016
14-06-2016 23-09-2016 art. 2:27, 2:28, 2:28 A,B en C, 2:29, 2:30, 2:30 A,B en C, 2:31, 2:32, 2:334:1, 4:2

09-06-2016

Gemeenteblad 77058, 2016

RIS 294179, 2016
10-03-2015 14-06-2016 art. 1:7, 2:44A, 2:48, 2:58, 5:9, 5:24 en 6:1

05-03-2015

Gemeenteblad 46, 2015

rv 9, 2015
09-12-2014 10-03-2015 art. 5:5 en 6:1

27-11-2014

Gemeenteblad 203, 2014

rv 121, 2014
01-01-2014 09-12-2014 art.2:27, afdeling 8A art. 2:34a, 2:34b en 2:34c

19-12-2013

Gemeenteblad 52, 2013

rv 172, 2013
01-11-2013 01-01-2014 art.2:65, art. 6:1

17-10-2013

Gemeenteblad 44, 2013

rv 129, 2013
08-08-2013 01-11-2013 art. 5:12, art.2:52a, art. 6:1

18-07-2013

Gemeenteblad 32, 2013

rv 101, 2013
09-05-2013 08-08-2013 art. 3:5, lid 5

25-04-2013

Gemeenteblad 19, 2013

rv 39, 2013
28-03-2013 09-05-2013 art. 2:44, 2:52 en 6:1

14-03-2013

Gemeenteblad 13, 2013

rv 20, 2013
01-03-2013 28-03-2013 art. 1:1 en 2:10, lid 2, onder f.

14-02-2013

Gemeenteblad 9, 2013

rv 14, 2013
01-01-2013 01-03-2013 art. 1:1 en 2:10, lid 2, onder e.

11-10-2012

Gemeenteblad 35, 2012

rv 81, 2012
03-05-2012 01-01-2013 art. 5:12

19-04-2012

Gemeenteblad 9, 02-05-2012

rv 35, 2012
01-01-2012 03-05-2012 diverse artikelen

22-12-2011

Posthoorn, 28-12-2011

rv 161, 2011
02-06-2011 01-01-2012 art. 2:10

19-05-2011

Posthoorn, 01-06-2011

rv 57, 2011
14-04-2011 02-06-2011 art. 6:1

31-03-2011

Posthoorn, 13-04-2011

rv 37, 2011
01-04-2011 14-04-2011 art. 3:4, 3:5, 3:12 en 3:13

10-03-2011

Posthoorn, 23-03-2011

rv 176, 2010
23-12-2010 01-04-2011 art. 2:28E, 2:30 en 5:34

16-12-2010

Posthoorn, 22-12 -2010

rv 158 en rv 159, 2010
01-11-2010 23-12-2010 a r t . 2 : 1 0 B , 4 : 1 6

23-09-2010

Posthoorn, 13-10 -2010

rv 93, 2010
01-10-2010 01-11-2010 diverseartikelen

23-09-2010

Posthoorn, 29-09--2010

rv 97, 2010
15-07-2010 01-10-2010 diverseartikelen

01-07-2010

Posthoorn, 14-07-2010

rv 70, 2010
03-06-2010 15-07-2010 artikelen 2:29 en 2:30

20-05-2010

Posthoorn, 02-06-2010

rv 50, 2010
04-03-2010 03-06-2010 diverse artikelen

18-02-2010

Posthoorn, 03-03-2010

rv 33 en rv 34 2010
01-01-2010 04-03-2010 diverse artikelen

09-07-2009

Posthoorn, 22-07-2009

rv 81 2009
10-02-2009 01-01-2010 nieuwe regeling

13-12-2007

Posthoorn, 27-12-2007

rv 193 2007