Regeling Steunfractieleden 2011

Geldend van 05-08-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling Steunfractieleden 2011
Citeertitel Regeling Steunfractieleden 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling steunfractieleden 2006 is komen te vervallen met de inwerkingtreding van deze regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2011 01-04-2011 nieuwe regeling

14-07-2011

De Jutter / De Hofgeest, 4 augustus 2011

R11.048