Regeling vervallen per 14-10-2017

1e wijziging Welstandsnota 2004

Geldend van 22-09-2011 t/m 13-10-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 1e wijziging Welstandsnota 2004
Citeertitel 1e wijziging Welstandsnota 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 822 overige volkshuisvesting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

360B

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2011 14-10-2017 1e wijz, toevoegen bijlage Ruimtelijke kwaliteit Van Aalstweggebied aug 2006, wijzigen paragraaf 1.2, 2.2 en 2.5

13-09-2011

Gemeenteblad 2011-32a

2011 11.26874