Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011

Geldend van 22-09-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Capelle aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011
Citeertitel Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149 en 160

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening op de warenmarkten gemeente Capelle aan den IJssel 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktreglement gemeente Capelle aan den IJssel 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2011 nieuwe regeling

19-09-2011

IJssel- en Lekstreek van 21-09-2011

218310