Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk

Geldend van 21-09-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk
Citeertitel Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10. (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2011 Nieuwe regeling

06-09-2011

Moerdijkse bode, week 38 2011

Onbekend