Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)
Citeertitel Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-17638

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:30

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011 Nieuwe regeling

23-08-2011

De Ahrenberger, 31-08-2011

Onbekend