Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening

Geldend van 26-02-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening
Citeertitel Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2010 Nieuwe regeling

16-02-2010

Zandvoortse Courant

2010/01/001491