Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder

Geldend van 20-11-2008 t/m heden

Intitulé

Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder

Corsaregistratie: 08.35046

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 augustus 2008;

besluit:

  • Bij wijze van experiment geen welstandscriteria te hanteren voor de 58 kavels die met lichtgeel op de bijgevoegde kaart zijn weergegeven, namelijk voor 29 vrije sector kavels aan de Veendijk, 25 vrije sector kavels aan de Rijweg en 4 vrije sector kavels aan de Inlaagdijk.

  • In de nog vast te stellen welstandsnota 2008 op te nemen dat voor 29 vrije sector kavels aan de Veendijk, 25 vrije sector kavels aan de Rijweg en 4 vrije sector kavels aan de Inlaagdijk geen welstandscriteria te hanteren.

  • De resultaten van het welstandsvrij bouwen op 58 vrije sector kavels in de Bangert en Oosterpolder in 2010 te evalueren.