Beeldkwaliteitsplan De Linten

Geldend van 17-07-2002 t/m heden

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan De Linten

Registratienummer: 02.61749

De raad van de gemeente Hoorn

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van mei 2002 met betrekking tot het Beeldkwaliteitsplan De Linten;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het advies van de Commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving van 18 juni 2002;

besluit:

1. vast te stellen de navolgende

2. te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

beleidsregel: Beeldkwaliteitsplan De Linten;

Dit plan is verwoord een afzonderlijke in opdracht van de gemeente Hoorn vervaardigde uitgave van SCHOUT, ruimtelijke vormgeving en beleid, Wijnstraat 96-F, 3011 TR Rotterdam.

(Het beeldkwaliteitplan “De Linten” is momenteel niet digitaal beschikbaar)