Regeling vervallen per 22-09-2016

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

Geldend van 09-07-1998 t/m 21-09-2016

Intitulé

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel notitie opvang Statushouders van januari 1998;

gelet op artikel 11 van de Zorgwet VVTV;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;gGelet op een hem toekomende bevoegdheid;

besluit:

1.

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

2.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt:

door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

3.

daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan:

Stichting Vluchtelingenwerk/Bureau Nieuwkomers