Regeling vervallen per 22-09-2016

Beleidsregel Verhaal

Geldend van 04-01-2007 t/m 21-09-2016

Intitulé

Beleidsregel Verhaal

Registratienummer: 06.48034

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 92 2e en 3e lid tot en met 105 en 141 van de Algemene bijstandswet en artikel 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

gelet op de intrekking van het wetsvoorstel Wet herziening kinderalimentatiestelsel van 9 november 2006;

gelezen de notitie Debiteurenbeleid WWB;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

beleidsregel Verhaal

1.

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van bijstand en verhalen de kosten van bijstand overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 92 2e en 3e lid tot en met 105 en 141 van de Algemene bijstandswet;

2.

Burgemeester en wethouders zien af van verhaal van bijstand:

 • a.

  als het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 100,- per maand of € 1.200,- per jaar;

 • b.

  als daarvoor, gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of degene die de bijstand ontvangt/heeft ontvangen, dringende redenen aanwezig zijn;

 • c.

  als causaliteit ontbreekt;

 • d.

  in situaties waarin het niet redelijk en billijk is om tot het verhalen van bijstand over te gaan.