Instructie voor de Griffier 2010

Geldend van 09-07-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Instructie voor de Griffier 2010
Citeertitel Instructie voor de Griffier 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met deze regeling vervalt de regeling Instructie voor de Griffier zoals is vastgesteld op 6 maart 2003 en gewijzigd op 13 juni 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2010 nieuwe regeling

08-07-2010

-

R10.072