Regeling vervallen per 19-10-2019

Vaststellingsbesluit Bebouwde kom

Geldend van 15-06-2006 t/m 18-10-2019

Intitulé

Vaststellingsbesluit Bebouwde kom

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2006;

overwegende dat de politie positief heeft gereageerd op het concept raadsbesluit;

gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

besluit:

 • 1.

  in te trekken, ons besluit van 10 juni 2003, raadsbesluit nummer: 03121, registratienummer 03.02061;

 • 2.

  de komindeling van de gemeente Hoorn als volgt vast te stellen (waarbij op de plaatsen met vetgedrukte letters tevens een bord wordt geplaatst waarop de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is aangegeven):

Vaststellingsbesluit Bebouwde kom

HOORN (I)

 • -

  Westerdijk, 250 meter ten westen van de aansluiting van de Westersingel;

 • -

  Poldermolen, direct ten noorden van de over de Alkmaarder Trekvaart gelegen busbaan;

 • -

  Venneweg, direct ten zuidwesten van de kruising met het Oosteinde, de Berkhouterweg en de Middelweg;

 • -

  op de grens met de gemeente Wester-Koggenland, direct ten noordwesten van de kruising van de Venneweg met het Oosteinde, de Berkhouterweg en de Middelweg;

 • -

  op de Berkhouterweg, direct ten zuiden van de afrit van de Provincialeweg;

 • -

  Berkhouterweg, direct ten oosten van de kruising met Dampten-West;

 • -

  Keern, direct ten zuiden van de kruising met de Provincialeweg;

 • -

  Maelsonstraat, direct ten zuiden van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  Koepoortsweg, direct ten zuiden van de aansluiting op het fietspad langs de Provincialeweg;

 • -

  Sint Crispijnstraat, direct ten zuiden van de aansluiting op het fietspad langs de Provincialeweg;

 • -

  Liornestraat, direct ten zuiden van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  fietspad Holenweg, direct ten zuiden van de aansluiting op het fietspad langs de Provincialeweg;

 • -

  fietspad gelegen tussen het parkeerterrein van het tennispark Holenweg en het fietspad langs de Provincialeweg, direct ten westen van de aansluiting op het fietspad langs de Provincialeweg;

 • -

  fietspad gelegen tussen de Venenlaan en Rijnweg, direct ten westen van de aansluiting op het fietspad langs de Provincialeweg;

 • -

  Willemsweg, direct ten westen van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  Kernweg, direct ten zuiden van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  Schellinkhouterdijk, direct ten zuiden van de aansluiting van de Protonweg.

HOORN (II)

 • -

  Keern, direct ten noorden van de kruising met de Provincialeweg;

 • -

  Bobeldijkerweg, direct ten zuidwesten van de toegangsweg van het woonwagenkamp Bobeldijkerweg;

 • -

  Keern, direct ten noorden van de aansluiting van de Bobeldijkerweg;

 • -

  Porder, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

 • -

  Torenwachter, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

 • -

  Zwaagmergouw, direct ten zuiden van de kruising met de Dorpsstraat;

 • -

  Turfschip, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

 • -

  Blokmergouw, direct ten westen van de aansluiting op de Oostergouw;

 • -

  Nieuwe Steen, direct ten westen van de aansluiting op de Oostergouw;

 • -

  Westerblokker, ten oosten van de spoorwegovergang;

 • -

  Zwaagmergouw, direct ten noorden van de aansluiting op de Provincialeweg;

HOORN (III)

 • -

  Oostergouw, direct ten oosten van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  Oostergouw, direct ten zuiden van de kruising met de Westerblokker;

 • -

  Kloosterhout, direct ten zuiden van de kruising met de Westerblokker;

 • -

  Maasweg, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  Parkeerterrein voormalig sportcomplex Blokkers, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  Zuiderhout, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  IJsselweg, direct ten zuiden van de aansluiting op de Westerblokker;

 • -

  fietspad gelegen tussen Han Hoekstrahof en Gildenweg, ten zuidoosten van sportcomplex Blokkers;

 • -

  fietspad gelegen tussen Jan Bronnerhof en bromfietspad richting Zuiderdracht, op de gemeentegrens;

 • -

  bromfietspad gelegen tussen Volkerakweg en Zuiderdracht, op de gemeentegrens;

 • -

  fietspad gelegen tussen John Raedeckerhof en Zuiderdracht, op de gemeentegrens;

 • -

  Scheldeweg, direct ten noorden van de kruising met de Lageweg;

 • -

  Lageweg, direct ten westen van de aansluiting op de Scheldeweg;

 • -

  Rijnweg, direct ten oosten van de aansluiting op de Provincialeweg;

 • -

  Lepelaar, direct ten oosten van de aansluiting op de Provincialeweg;

ZWAAG

 • -

  Keern, direct ten noorden van de aansluiting op de Bobeldijkerweg;

 • -

  fietspad gelegen tussen het fietserstunneltje onder de Westfrisiaweg (N302) en het Keern, direct ten noorden van de aansluiting op het Keern;

 • -

  Wogmergouw, direct ten zuiden van de aansluiting op de Westfrisiaweg (N302);

 • -

  Oostergouw, direct ten zuiden van de aansluiting op de Westfrisiaweg (N302);

 • -

  De Strip, direct ten zuiden van de aansluiting op de Westfrisiaweg (N302);

 • -

  fietspad gelegen tussen de Balkweit en Oostergouw, direct ten zuiden van het fietserstunneltje onder de Westfrisiaweg (N302);

 • -

  Dorpsstraat, op de grens met de gemeente Drechterland (ten westen van de kruising van de Dorpsstraat met de Rijweg, de Oudijk en de Noorderdracht);

 • -

  Unjerpad, direct ten noorden van de aansluiting op de Bangert;

 • -

  Groenewoud, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Pastoor Nuyenstraat, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Boeket, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Krijterslaan, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Oostergouw, direct ten noorden van de aansluiting van de Blokmergouw;

 • -

  Turfschip, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

 • -

  Zwaagmergouw, direct ten zuiden van de kruising met de Dorpsstraat;

 • -

  Torenwachter, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

 • -

  Porder, direct ten zuiden van de aansluiting op de Dorpsstraat;

BLOKKER

 • -

  Oostergouw, direct ten zuiden van de kruising met de Westerblokker;

 • -

  Westerblokker, ten oosten van de spoorwegovergang;

 • -

  Nieuwe Steen, direct ten westen van de aansluiting op de Oostergouw;

 • -

  Blokmergouw, direct ten westen van de aansluiting op de Oostergouw;

 • -

  Oostergouw, direct ten noorden van de aansluiting van de Blokmergouw;

 • -

  Krijterslaan, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Boeket, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Pastoor Nuyenstraat, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Groenewoud, direct ten noorden van de aansluiting op de Koewijzend;

 • -

  Unjerpad, direct ten noorden van de aansluiting op de Bangert;

 • -

  Bangert, op de grens met de gemeente Drechterland (ten westen van de aansluiting op de Noorderdracht);

 • -

  Westerblokker, op de grens met de gemeente Drechterland (ten westen van de aansluiting op de Boekert);

 • -

  Gildenweg, op de grens met de gemeente Drechterland (ten westen van de aansluiting op de Zuiderdracht);

 • -

  fietspad gelegen tussen Han Hoekstrahof en Gildenweg, ten zuidoosten van sportcomplex Blokkers;

 • -

  IJsselweg, direct ten zuiden van de aansluiting op de Westerblokker;

 • -

  Zuiderhout, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  Parkeerterrein sportcomplex Blokkers, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  Maasweg, direct ten noorden van de aansluiting op de IJsselweg;

 • -

  Kloosterhout, direct ten zuiden van de kruising met de Westerblokker.