Aanwijzingsbesluit art. 2:48 (drankgebruik) Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

Geldend van 04-03-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 (drankgebruik) Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

gelet op:

artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal;

 

Besluit:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit artikel 2:48 (drankgebruik) van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

 

Enig artikel

Op grond van art. 2:48 (drankgebruik) van de Algemene Plaatselijke Verordening worden de volgende gebieden aangewezen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • -

  Winkelcentrum De Ellekoot;

 • -

  Winkelcentrum Het Ronde Erf;

 • -

  Winkelcentrum Petenbos;

 • -

  Winkelcentrum Centrum (inclusief park Duivenwal achter Frisia Villa – omgeving de Lessenaar);

 • -

  Winkelcentrum Bruïneplein.