Regeling vervallen per 08-03-2016

Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

Geldend van 05-06-2013 t/m 07-03-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Veenendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal 2000.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit art. 2:48

Vuurwerkbeleidsregels op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Beleid tijdelijke reclame uitingen (artt. 2:10A, 2:10C, 2:42, 4:15 en 5:7 APV)

Sluitingsregeling coffeeshops Veenendaal

Sanctiebeleid overtredingen sluitingstijd horeca

Bomenlijst waardevolle bomen

Regels voor het gebruik van het gemeentelijk logo en het gemeentewapen van de gemeente Veenendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2013 08-03-2016 Aanpassing artikel 2:72C Verbod carbidschieten

28-05-2013

Veenendaalse Krant

2013