Regeling vervallen per 01-08-2018

Winkeluitstallingsbeleid Hoorn

Geldend van 20-04-2006 t/m 31-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Winkeluitstallingsbeleid Hoorn
Citeertitel Winkeluitstallingsbeleid Hoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp 140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV , art. 2.1.5.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320B

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2006 01-08-2018 nieuwe regeling

14-02-2006

Gemeenteblad 2006=13

2006 06.01454