Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel Noord-Brabant

Geldend van 27-07-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel Noord-Brabant
Citeertitel Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp leefomgeving, milieubeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet luchtvaart, art. 8.58 en 8.59

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2011 Nieuwe regeling

30-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 171

Statenvoorstel 31/11