Regeling vervallen per 29-11-2017

Aanwijzigingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren

Geldend van 23-06-2005 t/m 28-11-2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van 21 april 2005overwegende dat het wenselijk is te beschikken over onbezoldigde gemeenteambtenaren, die aangewezen als belastingdeurwaarder, ten behoeve van de gemeente kunnen worden ingeschakeld;

gelet op artikel 2:1van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

besluit:

de volgende onbezoldigde gemeenteambtenaren:

Harten, Mark Peter

Geb. 26-2-1969 te Den Haag

Prinsegracht 26c, 2512 GA Den Haag

Oudenaarden van, Johannes Marinus

Geb 12-12-1967 te Rozenburg

Zuiderparklaan 11, 2662 AC Berschenhoek

Bor van den, Raymond Wisko Herman Gerardus

Geb 24-06-1969 te Amersfoort

Ribbensalamander 2, 3827 VP Amersfoort

Anzola, Randolph Cesaer

Geb 6-3-1970 te CuraƧao, Nederlandse Antillen

Florens van Brederodelaan 368, 2722 XR Zoetermeer

Horst van der, Dirk

Geb 08-05-1944

Beethovenlaan 91, 3335 BE Zwijndrecht

Man de, Cornelis Jan

Geb. 29-12-1967 te Veenendaal

Herautenweg 9, 3902 JG Veenendaal

Man de, Cornelis Jan

Geb. 19-5-1975 te Veenendaal

Schrijverspark 85-3, 3901 PD Veenendaal

Mulder, Wijpko

Geb. 14-12-1971 te Amersfoort

Zalm 13, 3824 JA Amersfoort

Gerritsen, Robert

Geb. dat.: 2-9-1960 te Amsterdam

Saliestraat 17, 1313 EB Almere

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.