Rechtspositie griffie

Geldend van 13-08-2003 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-09-2002

Intitulé

Rechtspositie griffie

De Raad van de gemeente Hoorn;

  • -

    gelezen de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbbeidsvoorwaarden van 30 mei 2002, kenmerk CvA/2002001861, inzake werkgeversaspecten Wet dualisering gemeentebestuur;

besluit

I.

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de overige rechtspositionele voorschriften zoals die binnen de gemeente gelden, alsmede de toekomstige wijzigingen daarin, van toepassing te verklaren op de griffier en de griffieambtenaren.

II.

Dit besluit treedt in werking te rekenen met ingang van 16 september 2002.