VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011

Geldend van 28-06-2012 t/m 08-06-2016

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011
Citeertitel Verordening SVn Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, lid 1, en art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Lelystad en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging van 15 mei 2012 betreft een besluit van het college.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012 09-06-2016 Wijziging artikelen 2 en 11 sub f

12-06-2012

Flevopost, 20-6-2012

Nr. Z12-219266
21-06-2012 28-06-2012 Wijziging Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen

15-05-2012

Flevopost, 20-6-2012

Nr. Z12-219266
14-07-2011 21-06-2012 nieuwe regeling

22-03-2011

Flevopost, 13-7-2011

Nr. B10-09134