Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

Geldend van 15-06-2006 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

Raadsbesluit nr.: 06.052a

Registratie-nr.: 06.12105

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2006;

gezien het advies van de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving van 16 april 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

besluit:

Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren de bevoegdheid ingevolge artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.