Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Geldend van 04-06-2011 t/m 03-06-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel
Citeertitel Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene Subsidieverordening Gemeente Tiel 2005, art. 1.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de beleidsregels subsidiëring amateurkunstbeoefening die - voor zover bekend- nooit zijn gepubliceerd. De verordening is bij raadsbesluit van 18 mei 2011 gewijzigd. Toegevoegd is een nieuw hoofdstuk 3 met de titel "Aanvullende subsidie huisvesting decorbouw".

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2011 04-06-2011 toevoeging hoofdstuk 3 en vernummering

18-05-2011

Zakengids 27-05-2011

Regelgevingregister 2011, nr. 6.02, gemeenteraad 18-05-2011