Verordening burgerinitiatief Hoorn 2002

Geldend van 16-10-2002 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening burgerinitiatief Hoorn 2002
Citeertitel Verordening burgerinitiatief Hoorn 2002
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 002 bestuursondersteuning college van b&w
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

260A

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2002 nieuwe regeling

10-09-2002

Gemeenteblad 2002=30b

2002 02.42929