Regeling vervallen per 06-01-2024

Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals

Geldend van 18-11-2007 t/m 05-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals
Citeertitel Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12
  3. Monumentenwet 1988, art. 14
  4. Monumentenwet 1988, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Monumentenverordening vastgesteld bij besluit van de raad van 7 februari 2000.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2007 06-01-2024 nieuwe regeling

12-06-2006

Vaalser Weekblad, 29-09-2007

PV 060041