Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals

Geldend van 18-11-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals
Citeertitel Monumentenverordening 2006 van de gemeente Vaals
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12
  3. Monumentenwet 1988, art. 14
  4. Monumentenwet 1988, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Monumentenverordening vastgesteld bij besluit van de raad van 7 februari 2000.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2007 nieuwe regeling

12-06-2006

Vaalser Weekblad, 29-09-2007

PV 060041