Marktverordening gemeente Vaals 2007

Geldend van 05-05-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktverordening gemeente Vaals 2007
Citeertitel Marktverordening gemeente Vaals 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening Vaals vastgesteld op 17-04-2000.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2007 nieuwe regeling

16-04-2007

Vaalser Weekblad, 04-05-2007

MS 070025