Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vaals 2001

Geldend van 29-09-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vaals 2001
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vaals 2001
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op primair onderwijs, art. 102

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2001 nieuwe regeling

10-09-2001

Vaalser Weekblad, 21-09-2001

Onbekend.