Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen 1994

Geldend van 01-08-1994 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen 1994
Citeertitel Toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen 1994 in de gemeente Vaals
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet, art. 7
  2. Huisvestingswet, art. 2
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen d.d. 01-11-1993.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1994 nieuwe regeling

04-07-1994

Vaalser Weekblad, 08-07-1994

Onbekend.