Regeling vervallen per 01-07-2016

Deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen

Geldend van 15-07-2011 t/m 30-06-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen
Citeertitel Deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen”
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Den%20Helder/624627/CVDR624627_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelsubsidieverordening Subsieverlening aan Sportverenigingen 2009.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2011 01-07-2011 01-07-2016 nieuwe regeling

04-07-2011

Stadsnieuws, 2011, 28

RB11.0045