Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.8. Akerstraat e.o.

Geldend van 27-09-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.8. Akerstraat e.o.
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.8. Akerstraat e.o.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatstelijk verordening Kerkrade 2001, artikel 2.5.8.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit is d.d. 2 november 1993 vastgesteld en na inwerkingtreding van de nieuwe APV opnieuw vastgesteld d.d. 18-09-2001.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2001 Nieuwe regeling

18-09-2001

Zuid-Limburger 26-09-2001

01n00844