Regeling vervallen per 01-09-2021

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSREGLEMENT BUITENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE STEENWIJKERLAND

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-08-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSREGLEMENT BUITENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE STEENWIJKERLAND
Citeertitel Gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van 1 januari 2008 vervallen de volgende reglementen: - Gebruiksreglement gemeentelijke sportvelden gemeente Steenwijkerland - Reglement op het gebruik en in gebruik geven van de gemeentelijke sportveldenkomplexen in Brederwiede - Overeenkomst inzake het gebruik van de gemeentelijke sportvelden c.a. te Oldemarkt - Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden (gemeente Steenwijk)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009 01-09-2021 Nieuwe regeling

19-05-2009

Gemeenteblad 2009, 22

geen