Verordening tot aanpassing van de pensioenen, toegekend of toe te kennen krachtens de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1956, aan algemene bezoldigingswijzigingen (Aanpassingsregeling wethouderspensioenen).

Geldend van 14-04-1965 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1963

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening tot aanpassing van de pensioenen, toegekend of toe te kennen krachtens de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1956, aan algemene bezoldigingswijzigingen (Aanpassingsregeling wethouderspensioenen).
Citeertitel Aanpassingsregeling wethouders-pensioenen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 1964/16
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aan deze regeling kunnen geen nieuwe rechten worden ontleend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-1965 01-01-1963 nieuwe regeling

14-12-1964

Onbekend

rv 684 1964