Subsidieregeling aanpak water- en bodemkwaliteit Noord-Brabant

Geldend van 17-05-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling aanpak water- en bodemkwaliteit Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling aanpak water- en bodemkwaliteit Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp subsidies, water, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2011 Nieuwe regeling

26-04-2011

Provinciaal Blad, 2011, 104

2712999