Regeling vervallen per 04-07-2012

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen

Geldend van 10-06-2011 t/m 03-07-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2011 04-07-2012 Nieuwe regeling

06-06-2011

De Ahrenberger, 08-06-2011

Onbekend