Regeling vervallen per 14-05-2016

Compensatieregeling i.v.m. niet doorwerken van in spa-akkoord 2000/2001 overeengekomen structurele salarisverhoging per 1 januari 2000 naar de pensioenen

Geldend van 17-01-2001 t/m 13-05-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Compensatieregeling i.v.m. niet doorwerken van in spa-akkoord 2000/2001 overeengekomen structurele salarisverhoging per 1 januari 2000 naar de pensioenen
Citeertitel Compensatieregeling i.v.m. niet doorwerken van in spa-akkoord 2000/2001 overeengekomen structurele salarisverhoging per 1 januari 2000 naar de pensioenen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp personeelsregelingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2001 14-05-2016 Onbekend

12-12-2000

Provinciaal Blad 2000/1

BD2000.16687