Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005

Geldend van 02-12-2004 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het herstraten van opgebroken gedeelten van straten c.q. verharden van opgebroken gedeelten van verharde wegen in de gemeente Alblasserdam 2005
Citeertitel Verordening recht van herstraten 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2004 Onbekend

28-10-2004

Klaroen, 2004-12-01

2004-09-21